Как работят букмейкърите


Букмейкърските компании, като всички фирми, работят изключително с цел печалба. И въпреки широко разпространеното мнение, че печалбата на букито зависи от загубените залози на клиентите си, не е точно така. Печалбата на букмейкърите зависи не само от загубените залози, а от правилното поставяне на коефициентите. Какво означава "правилно"? Това означава, че при всеки, дори при най-неочакваният изход на дадена среща, букито трябва да задели печалба.

Нека първо разгледаме, как се формират коефициентите. Първо аналитиците на букмейкъра определят шансовете на отборите. Това става по много методи, които можем да разделим на две групи: аналитични и евристични. Аналитичните се базират, основно на статистика и математика (теория на вероятностите), а евристичните на експертни оценки. След комбиниране резултатите на тези групи, се изчислява вероятността за изхода на дадено събитие.

Сега нека допуснем, че след работата на аналитиците и експертите получаваме следният вероятен изход за футболна среща между Челси и Манчестер Сити.

1 Х 2
55% 30% 15%

Математически вероятността се изразява в границите между 0 и 1, но за "по-гладък" вид я изписваме в проценти. Превръщайки вероятността в коефициенти получаваме:

1 Х 2
1.82 3.33 6.67


Преобразуване на вероятността в коефициенти
   
Изберете вероятността за победа в %
Европейски (Десeтичен) формат на коефициентите:


Това са така наречените "fair odds", тоест "чисти шансове", но тези коефициенти никога няма да видите в линията, защото в този случай букмейкърът няма да получи печалба от дадена среща. В линията на букито, коефициентите биха изглеждали примерно така:

1 Х 2
1.67 2.86 5.00

Преизчислявайки тези коефициенти във вероятности, ще получим:

1 Х 2
60% 35% 20%

Виждаме, че сумата на вероятностите не е равна на 100%, а приблизително на 115%, и тази разлика от 15% именно е маржа на печалбата на букмейкъра / profit margin /, която той залага в коефициентите (разбира се, различните букмейкъри работят с различен profit margin).

При приемане на залозите на тази линия, букмейкърската компания вижда, че сумата на залозите се разпределя между трите изхода от срещата примерно така:

1 Х 2
75% 15% 10%

Тоест от всички залози в хиляди USD разпределението е: за 1 /победа на домакина/ - 75 000 $, за Х /равенство/ - 15 000 $ и за 2 /победа на гостите/ - 10 000 $. Множеството от играчите залагат по правило за фаворитите (в случая и домакин). Какво ще получи букмейкърът за всички заложени от играчите хиляди долари, в случай на различни изходи от срещата.

изход изплащане на печалби от букмейкъра чиста печалба за букмейкъра
1 123 750 $ -23 750 $
X 43 500 $ 56 500 $
2 50 000 $ 50 000 $

Тоест, виждаме, че в случай на победа на фаворита, което, съгласно логиката, се случва най-често, букмейкърът понася загуби. Ако допуснем, че шансовете на двата отбора са изчислени правилно, то от 100 мача 55 завършват с победа за фаворита, загубите за букито ще са в размер на 130 625 $, 25 завършват наравно, печалбата му ще е 141 250 $ и 20 завършат с победа за гостите, печалбата му ще е 100 000 $, т.е. след 100 мача букмейкърът ще получи печалба в размер на 241 250 $, но рискува 130 625 $ (на всеки един милион заложена сума).

Но победите на фаворитите, които носят това разпледеление на загубите не са разпределени равномерно, т.е. напълно е възможно да възникне ситуация, при която от сто мача , фаворитът ще сщечели и стоте (макар и в следващите 100 и да не победи в 90, което статистически дава същото разпределение на вероятностите 55% -25% -20% и загубите за букито ще са 237 500 $ на всеки милион заложена сума (дори и в следващите 100 мача печалбата му да е 482 500 $)! Това е недопустимо за бизнеса и букмейкърът е длъжен да изключи дори и теоритически възникването на тази възможност.

Затова е длъжен изкуствено да занижи коефициента за победа на фаворита. Букмейкърът не може да знае предварително точното разпределение на заложените суми, но със сигурност знае, че играчите ще залагат за фаворита. Затова той се застрахова, като завишава вероятността за победа на фаворита. Тук той може да постъпи по два начина: или да завиши вероятността така, че в процентно изражение ще се окаже по-голяма от залозите за фаворита или ще я занижи. Да допуснем, че букмейкъра е решил да постави следните коефициенти:

1 Х 2
ново разпределение на вероятностите
85% 18% 12%
нови коефициенти
1.18 5.55 8.30

При това разпределение сумата на залозите ще изглежда така:

изход разход на букмейкъра (за изплащане на печалби) чиста печалба за букмейкъра
1 88 500 $ 11 500 $
X 83 250 $ 16 750 $
2 83 000 $ 17 000 $

Сега както виждаме, при всеки изход на срещата, букито ще има печалба! В този случай, ако от 100 мача победите и загубите на фаврита са разпределени, така както е прогнозирано, ще бъде 138 225 $ на всички залози от играчите, в най-лошия случай (100 от 100 победи за фаворита) - 115 000 $, в най-добрия (100 от 100 загуби за фаворита) - 170 000 $ за всеки заложен милион.

Сега да видим какво се получава, ако завишената вероятност за победа на фаворита, се окаже в процентно съотношение по-малко от заложените суми. Нека допуснем че:

1 Х 2
ново разпределение на вероятностите
72% 25% 18%
нови коефициенти
1.39 4.00 5.55

Какво разпределение на печалбата ще получим, при тези пропорции?

изход разход на букмейкъра (за изплащане на печалби) чиста печалба за букмейкъра
1 104 250 $ -4 250 $
X 60 000 $ 40 000 $
2 55 500 $ 44 500 $

Както виждаме, отново възниква вероятност за загуби на букмейкъра. Затова той винаги предпочита да надценява фаворита, отколкото да го подценява, и дори не всравнение с неговите реални шансове, а заради резпределението на коефициентите, които установяват играчите с техните залози / които по правило залагат за фаворита по-големи суми /, отколкото би следвало съгласно вероятността за победа. Коефициентите и вероятностите, съответсващи на използваните в примера пропорции съответства на Коефициенти и вероятността за съвпадение, използвани в примера пропорции на ставките, като се вземат под внимание маржа на печалбата, ще трябва да бъдат такива

1 Х 2
разпределение на вероятностите
80% 20% 15%
коефициенти
1.25 5.00 6.67

И тук вече не е важно как са разпределени шансовете на отборите, при всеки изход букито ще получи печалба в размер на 6.25% от сумата на всички залози. Тоест, най-важно за букмейкърите е да знаят как играчите разпределят своите залози.

В действителност нито реалните шансове, нито разпределението на заложените суми е възможно да се изчислят, винаги съществува вероятност от погрешни изчисления. Затова, както споменахме, букмейкърите се стараят в началото да занижат коефициентите за фаворитите, гарантиракки си печалба, тоест да завишат вероятността за победа на фаворита с 15-20%. А в процеса на залозите, в зависимост от текущото разпределение на сумите от залози, те променят коефициентите, така че да си гарантират по-големи печалби.